برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural philosophy

/ˈnætʃərəlfəˈlɑːsəfi/ /ˈnætʃrəlfɪˈlɒsəfi/

رجوع شود به: natural science، پزشکی، طبابت، کار کن، مسهل، دارو، درمان

بررسی کلمه natural philosophy

اسم ( noun )
(1) تعریف: see natural science.

(2) تعریف: see physical science.

واژه natural philosophy در جمله های نمونه

1. Psychology began as a purely academic offshoot of natural philosophy.
[ترجمه ترگمان]روانشناسی به عنوان یک شاخه کاملا دانشگاهی از فلسفه طبیعی آغاز شد
[ترجمه گوگل]روانشناسی به عنوان یک علم صرفا علمی از فلسفه طبیعی آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The anti-Aristotelianism and the newly emerging concept of natural philosophy were, then, not private but public developments.
[ترجمه ترگمان]پس از آن، anti و مفهوم تازه ظهور فلسفه طبیعی، نه به خصوصی بلکه به تحولات عمومی تبدیل شد
[ترجمه گوگل]پس از آن Anti-Aristotelianism و مفهوم تازه در حال ظهور فلسفه طبیعی، تحولات خصوصی، اما نه عمومی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His natural philosophy was dominated by the idea of the permanence of the cosmos.
[ترجمه ترگمان]فلسفه طبیعی او در اندیشه دوام کیهان بود
[ترجمه گوگل]فلسفه طبیعی او تحت سلطه ی ایده ی پایداری کیهان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Aristotle too claims in several places that natural philosophy and medicine go hand in hand and are studied by the same people.
...

معنی کلمه natural philosophy به انگلیسی

natural philosophy
• study of nature and the physical universe

natural philosophy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی natural philosophy

کلمه : natural philosophy
املای فارسی : ناترال فیلسفی
اشتباه تایپی : دشفعقشم حاهمخسخحاغ
عکس natural philosophy : در گوگل

آیا معنی natural philosophy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )