برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural law

/ˈnætʃərəlˈlɑː/ /ˈnætʃrəllɔː/

قانون طبیعت، قانون طبیعی (که بر مبنای اخلاقیات و فطرت انسانی است)

بررسی کلمه natural law

اسم ( noun )
(1) تعریف: a law or body of laws considered to be inherent in nature, right reason, or religion, and believed to be morally binding on human actions.

(2) تعریف: a law of nature, or laws of nature collectively.
مشابه: law

واژه natural law در جمله های نمونه

1. Natural law thinking is characterized by two major problems.
[ترجمه ترگمان]تفکر قانون طبیعی با دو مشکل بزرگ مشخص می‌شود
[ترجمه گوگل]تفکر طبیعی طبیعی با دو مشکل اصلی مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Natural Law Party, which is fielding 313 candidates, unveiled its long-awaited party election television broadcast last night.
[ترجمه ترگمان]حزب قانون طبیعی که ۳۱۳ نامزد در آن بازی می‌کند، شب گذشته از پخش برنامه‌های بلند مدت حزب خود پرده‌برداری کرد
[ترجمه گوگل]حزب قانون طبیعی، که 313 نامزد را انتخاب می کند، شب گذشته منتخب تلویزیون تلویزیونی انتخاباتی حزب خود را به نمایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Musical form is no exception to this natural law.
[ترجمه ترگمان]فرم موسیقی استثنا برای این قانون طبیعی نیست
[ترجمه گوگل]شکل موسیقایی استثنایی از این قانون طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Natural Law Party qualified for the ballot last December.
[ترجمه ترگمان]حزب قانون طبیعی دسامبر گذشته به انتخابات راه‌یا ...

معنی natural law در دیکشنری تخصصی

[حقوق] حقوق طبیعی، قوانین و قواعد طبیعی

معنی کلمه natural law به انگلیسی

natural law
• principles based on reason nature or religion

natural law را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی natural law

کلمه : natural law
املای فارسی : ناترال لاو
اشتباه تایپی : دشفعقشم مشص
عکس natural law : در گوگل

آیا معنی natural law مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )