برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural language

/ˈnæt͡ʃərəlˈlæŋɡwədʒ/ /ˈnæt͡ʃrəlˈlæŋɡwɪdʒ/

زبان طبیعی

معنی natural language در دیکشنری تخصصی

natural language
[کامپیوتر] زبان طبیعی .
[کامپیوتر] پردازش زبان طبیعی . - پردازش زبان طبیعی به کار گیری کامپیوترها به منظور پردازش اطلاعاتی که به زبانهای ( طبیعی ) انسان بیان شده است . امروزه تمام ارتباطات بشری با کامپیوتر ها و از طریق زبانهای مصنوعی ( مانند بیسیک و پاسکال ) انجام می شود . اگر کامپیوترها دستورالعمل های زبانهای طبیعی ( مانند انگلیسی و فرانسه ) را بشناسند . کاربرد مفیدتری خواهند داشت . در نخستین روزهای ظهور کامپیوترها ، تصور می شد. که نوشتن برنامه های پردازشگر زبانهای طبیعی آسان باشد . اما پیشرفت در این زمینه کند بوده است . مشکلات عمده شامل موارد زیر است . 1 . قواعد زبان یا syntax تا کنون هیچ کس نتوانسته است شرح ریاضی دقیقی از ساختارهای دستوری حتی از یک زبان بشری ارائه دهد . در این زمینه ، تلاشهایی انجام شده است . ( که همه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نتیجه ی فعالیت آقای noam chomsky مشتق شده اند ) . با این حال همه ی آنها در انواعی از جمله ها ، اشکالاتی دارند . تفسیر درست ضمایری مانند each other , himself بسیار دشوار است . به نظر می رسد بشر به طور ذاتی می داند که چگونه از چنان کلماتی در جمله استفاده کند . اما هیچ کس تا کنون نتوانسته است . مجموعه مقررات دقیق و کاملی از این دانش را فراهم کند . این حقایق موجب شد که آقای chomsky و هم فکر رانش به برنامه نویسی شدن ، مغز در باره ی ویژگیهای زبانهای بشری شک کنند . 2. مسائل معنایی یا semantic اگر کامپیوتر قرار است جمله ها را درک کند . باید نوعی بیان درونی از معانی آنها داشته باشد . مستقیم ترین روش بیرای بیان معانی در یک کامپیوتر ، تجزیه ی جمله ها به مموعه ی محدودی از عناصر اولیه است . مثلاً grandifather می تواند به عنوان male parent of parent of self بیان شود . به طوری که self , of parent . male قسمتهایی از یک فرهنگنامه ی درونی کوچک باشد . با این حال برخی از کلمات قابل شکسته شدن به عناصر اولیه نیستند . مانند picturessque ( خوش منظر ) به نظر می رسد که بسیاری از معانی دارای تصاویر ذهنی یا مجموعه ای از ایده های به هم پیوسته اند ...

معنی کلمه natural language به انگلیسی

natural language
• human language which has developed over many years
natural language processing
• nlp, subfield of artificial intelligence and linguistics that deals with generation of natural language, process of understanding and generating of natural human language by a computer

natural language را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی natural language

کلمه : natural language
املای فارسی : ناترال لنگویج
اشتباه تایپی : دشفعقشم مشدلعشلث
عکس natural language : در گوگل

آیا معنی natural language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )