برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1560 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural language processing

واژه natural language processing در جمله های نمونه

1. Computers are increasingly being used for natural language processing.
[ترجمه ترگمان]کامپیوترها به طور فزاینده‌ای برای پردازش زبان طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]کامپیوترها به طور فزاینده ای برای پردازش زبان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Computational questions have become central, not just in natural language processing applications, but also in theoretical discussions within linguistics.
[ترجمه ترگمان]سوالات محاسباتی، نه تنها در کاربردهای پردازش زبان طبیعی، بلکه در بحث‌های نظری مربوط به زبان‌شناسی، مرکزی شده‌اند
[ترجمه گوگل]سوالات محاسباتی، نه تنها در برنامه های کاربردی پردازش زبان طبیعی، بلکه در بحث های نظری در زمینه زبان شناسی متمرکز شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Coreference resolution plays an important role in natural language processing.
[ترجمه ترگمان]تفکیک پذیری نقش مهمی در پردازش زبان طبیعی ایفا می‌کند
[ترجمه گوگل]وضوح Coreference نقش مهمی در پردازش زبان طبیعی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. ...

معنی natural language processing در دیکشنری تخصصی

natural language processing
[کامپیوتر] پردازش زبان طبیعی . - پردازش زبان طبیعی به کار گیری کامپیوترها به منظور پردازش اطلاعاتی که به زبانهای ( طبیعی ) انسان بیان شده است . امروزه تمام ارتباطات بشری با کامپیوتر ها و از طریق زبانهای مصنوعی ( مانند بیسیک و پاسکال ) انجام می شود . اگر کامپیوترها دستورالعمل های زبانهای طبیعی ( مانند انگلیسی و فرانسه ) را بشناسند . کاربرد مفیدتری خواهند داشت . در نخستین روزهای ظهور کامپیوترها ، تصور می شد. که نوشتن برنامه های پردازشگر زبانهای طبیعی آسان باشد . اما پیشرفت در این زمینه کند بوده است . مشکلات عمده شامل موارد زیر است . 1 . قواعد زبان یا syntax تا کنون هیچ کس نتوانسته است شرح ریاضی دقیقی از ساختارهای دستوری حتی از یک زبان بشری ارائه دهد . در این زمینه ، تلاشهایی انجام شده است . ( که همه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نتیجه ی فعالیت آقای noam chomsky مشتق شده اند ) . با این حال همه ی آنها در انواعی از جمله ها ، اشکالاتی دارند . تفسیر درست ضمایری مانند each other , himself بسیار دشوار است . به نظر می رسد بشر به طور ذاتی می داند که چگونه از چنان کلماتی در جمله استفاده کند . اما هیچ کس تا کنون نتوانسته است . مجموعه مقررات دقیق و کاملی از این دانش را فراهم کند . این حقایق موجب شد که آقای chomsky و هم فکر رانش به برنامه نویسی شدن ، مغز در باره ی ویژگیهای زبانهای بشری شک کنند . 2. مسائل معنایی یا semantic اگر کامپیوتر قرار است جمله ها را درک کند . باید نوعی بیان درونی از معانی آنها داشته باشد . مستقیم ترین روش بیرای بیان معانی در یک کامپیوتر ، تجزیه ی جمله ها به مموعه ی محدودی از عناصر اولیه است . مثلاً grandifather می تواند به عنوان male parent of parent of self بیان شود . به طوری که self , of parent . male قسمتهایی از یک فرهنگنامه ی درونی کوچک باشد . با این حال برخی از کلمات قابل شکسته شدن به عناصر اولیه نیستند . مانند picturessque ( خوش منظر ) به نظر می رسد که بسیاری از معانی دارای تصاویر ذهنی یا مجموعه ای از ایده های به هم پیوسته اند که ابهام قابل ملاحظه ای را میپذیرند . 3. مسائل اوا یا phonetic اگر چه کامپیوتر ها می توانند نطق ترکیبی منطقی و یا مفهومی را تولید کنند . با این ...

معنی کلمه natural language processing به انگلیسی

natural language processing
• nlp, subfield of artificial intelligence and linguistics that deals with generation of natural language, process of understanding and generating of natural human language by a computer

natural language processing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
زبان طبیعی در مقابل زبان صفر و یک (برنامه نویسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی natural language processing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )