برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural history

/ˈnæt͡ʃərəlhɪstr̩i/ /ˈnæt͡ʃrəlˈhɪstr̩i/

معنی: تاریخ طبیعی
معانی دیگر: تاریخ طبیعی (بررسی جانورشناسی و گیاه شناسی و کان شناسی و زمین شناسی)، طبیعیات، تاری  طبیعی

بررسی کلمه natural history

اسم ( noun )
• : تعریف: the study of botany, zoology, geology, and other sciences that deal with objects in nature or the physical world.

واژه natural history در جمله های نمونه

1. Schools regularly bring children to the beach for natural history lessons.
[ترجمه ترگمان]مدارس به طور منظم کودکان را برای درس تاریخ طبیعی به ساحل می‌آورند
[ترجمه گوگل]مدارس به طور منظم درس های تاریخ طبیعی کودکان را به ساحل می آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Natural History Museum is a super place for kids.
[ترجمه ترگمان]موزه تاریخ طبیعی یک مکان فوق‌العاده برای کودکان است
[ترجمه گوگل]موزه تاریخ طبیعی یک مکان فوق العاده برای بچه ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's bend our way to the Museum of Natural History.
[ترجمه ترگمان]بیایید به موزه تاریخ طبیعی برویم
[ترجمه گوگل]اجازه دهید ما را به موزه تاریخ طبیعی خم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cuvier wanted to turn natural history into a science that would rank with physics and chemistry.
[ترجمه ترگمان]کوویه می‌خواست تاریخ طبیعی را به دانشی تبدیل کند که در فیزیک و شیمی رتبه بگیرد
[ترجمه گوگل]کوویور می خواست تاریخ طبیعی ...

مترادف natural history

تاریخ طبیعی (اسم)
natural history

معنی natural history در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] تاریخ علوم طبیعی ،علم مطالعه تمام موجودات طبیعی ،گیاهان ،جانوران

معنی کلمه natural history به انگلیسی

natural history
• naturalis historia, encyclopedia written by pliny the elder
• study of the development of organisms over time
• natural history is the study of animals, plants, and other living things.
• the natural history of a place, plant, or animal species is its evolution and its habits and conditions of existence.

natural history را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
سیر و روند طبیعی (درباره‌ی یک بیماری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی natural history

کلمه : natural history
املای فارسی : ناترال هیستوری
اشتباه تایپی : دشفعقشم اهسفخقغ
عکس natural history : در گوگل

آیا معنی natural history مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )