برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural gas


گاز طبیعی (که بیشتر آن متان است و از منابع طبیعی و معمولا همراه با نفت به دست می آید)

بررسی کلمه natural gas

اسم ( noun )
• : تعریف: a mixture of hydrocarbon gases occurring naturally in the earth's crust, usu. with petroleum deposits, that is used chiefly for fuel.

واژه natural gas در جمله های نمونه

1. Coal has been displaced by natural gas as a major source of energy.
[ترجمه ترگمان]زغال‌سنگ توسط گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی انرژی آواره شده‌است
[ترجمه گوگل]زغال سنگ توسط گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The increased use of natural gas will help reduce carbon dioxide emissions.
[ترجمه ترگمان]استفاده افزایش‌یافته از گاز طبیعی به کاهش انتشار کربن دی‌اکسید کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]افزایش استفاده از گاز طبیعی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Methane is the main constituent of natural gas.
[ترجمه ترگمان]متان جز اصلی گاز طبیعی است
[ترجمه گوگل]متان جزء اصلی گاز طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some natural resources, such as natural gas and fossil fuel, cannot be replaced.
[ترجمه ترگمان]برخی منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و سوخت فسیلی نمی‌توانند جایگزین شوند
[ترجمه گوگل]برخی منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و سوخت فسیلی جایگ ...

معنی natural gas در دیکشنری تخصصی

[خودرو] گاز طبیعی
[شیمی] گاز طبیعی
[زمین شناسی] گاز طبیعی حالت گازی پترولیوم را گاز طبیعی گویند
[نفت] گاز طبیعی
[پلیمر] گاز طبیعی
[نفت] تولید گاز طبیعی
[نفت] ذخایر گاز طبیعی
[نفت] منشاء گاز طبیعی
[نفت] گاز طبیعی مایع شده
[نفت] گاز طبیعی خام
[نفت] گاز طبیعی ترش
[نفت] گاز طبیعی شیرین

معنی کلمه natural gas به انگلیسی

natural gas
• natural gas is gas which is found underground or under the sea. it is collected and stored, and piped into people's houses to be used for cooking and heating.
liquefied natural gas
• one of the natural fuels (propane, methane, etc.) that is made into a liquid by cooling it to extremely low temperatures, lng

natural gas را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی natural gas

کلمه : natural gas
املای فارسی : ناترال گاس
اشتباه تایپی : دشفعقشم لشس
عکس natural gas : در گوگل

آیا معنی natural gas مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )