برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1558 100 1
شبکه مترجمین ایران

natural childbirth

/ˌnætʃrəl ˈtʃaɪldbɜːrθ/ /ˌnætʃrəl ˈtʃaɪldbɜːrθ/

(پزشکی) زایمان طبیعی (که در آن از دردکش و جراحی و غیره استفاده نمی شود)

بررسی کلمه natural childbirth

اسم ( noun )
• : تعریف: childbirth without anesthesia or surgical aid, for which the expectant mother often receives lengthy psychological and physical preparation.

واژه natural childbirth در جمله های نمونه

1. She's a passionate advocate of natural childbirth.
[ترجمه ترگمان]او یکی از مدافعان سرسخت زایمان طبیعی است
[ترجمه گوگل]او یک طرفدار پرشور از تولد طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Natural childbirth has become more popular over the last 20 years.
[ترجمه ترگمان]زایمان طبیعی در طول ۲۰ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌است
[ترجمه گوگل]تولد طبیعی در طول 20 سال گذشته محبوب تر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She is organizing a conference on natural childbirth.
[ترجمه ترگمان]او در حال برگزاری کنفرانسی درباره زایمان طبیعی است
[ترجمه گوگل]او یک کنفرانس در مورد زایمان طبیعی سازماندهی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is a passionate advocate of natural childbirth.
[ترجمه ترگمان]او یکی از مدافعان سرسخت زایمان طبیعی است
[ترجمه گوگل]او حامی پرشور زایمان طبیعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه natural childbirth به انگلیسی

natural childbirth
• natural childbirth is a method of childbirth in which the mother is given no anaesthetics but uses special breathing and relaxation exercises.

natural childbirth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی natural childbirth

کلمه : natural childbirth
املای فارسی : ناترال چیلدبیرته
اشتباه تایپی : دشفعقشم زاهمیذهقفا
عکس natural childbirth : در گوگل

آیا معنی natural childbirth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )