برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

nativist

واژه nativist در جمله های نمونه

1. These developments were comparable to the temperance, nativist, and abolitionist movements of the 1830s and early 1840s.
[ترجمه ترگمان]این تحولات قابل‌مقایسه با the، nativist، و جنبش‌های abolitionist در دهه‌های ۱۸۳۰ و اوایل دهه ۱۸۴۰ بود
[ترجمه گوگل]این تحولات با جنبش های محرک، نیرومند و انحصاری دهه 1830 و اوایل دهه 1840 قابل مقایسه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm rather a nativist about cognition, and I am tempted to look at that pattern and wonder, did Darwin give us some innately wrong idea about the genders?
[ترجمه ترگمان]من نسبتا a در مورد شناخت هستم، و وسوسه شدم که به آن الگو و شگفتی نگاه کنم، آیا داروین یک ایده ذاتا اشتباهی در مورد جنسیت به ما داد؟
[ترجمه گوگل]من نسبت به شناختی متکی هستم و من وسوسه می شوم که این الگو را ببینم و تعجب نکنم آیا داروین به ما برخی عقاید غلط اشتباه در مورد جنس ها داده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The nativist wing of the Republican party was fiercest in opposition to the Senate bill, and crowed loudest over its defeat—something it may come to regret.
[ترجمه ترگمان]جناح nativist حزب جمهوری‌خواه در مخالفت با لایحه سنا از شدت fiercest بود و از شکست آن بسیار خوشحال بود - چیزی که ممکن است به آن تاسف بخورد
[ترجمه گوگل]جناح ملی گرای حزب جمهوریخواه مخالف لایحه مجلس سنای آمریکا ش ...

معنی کلمه nativist به انگلیسی

nativist
• philosopher who supports nativism

nativist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohammad
میهن دوست،کسی که اعتقاد دارد به اینکه افرادی که در وطن به دنیا آمده اند، از افرادی که مهاجرت کرده اند دارای اهمیت بیشتری هستند.
shoko
ذات گرایی
بوم شناسی، مربوط به زبان مادری
میلاد عزیزی
طبیعت گرا ، بومی گرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی nativist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )