برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

nasty

/ˈnæsti/ /ˈnɑːsti/

معنی: زشت، زننده، کثیف، کریه، نامطبوع، تند و زننده
معانی دیگر: (بسیار) کثیف، ناپاک، ملوث، هرزه، تهوع آور، بدبو، بدمزه، بیزارکننده، (بسیار) بد، ناخوشایند، شاق، بدجنس، نابکار، بدقلق، تندخو، بدخلق، بد اخلاق، خشم آلود، پرآزار، پر درد، پردردسر، مشقت بار، جانفرسا، سخت، ناگوار

بررسی کلمه nasty

صفت ( adjective )
حالات: nastier, nastiest
مشتقات: nastily (adv.), nastiness (n.)
(1) تعریف: repellent, esp. to sight, smell, or taste; filthy or foul.
مترادف: filthy, foul, repugnant, vile
مشابه: abhorrent, abominable, acrid, awful, beastly, disgusting, horrible, loathsome, obnoxious, odious, offensive, repellent, repulsive, revolting

- A nasty odor came from inside the refrigerator.
[ترجمه Behi] بوی نامطبوعی از داخل یخچال به مشام رسید
|
[ترجمه ترگمان] بوی بدی از داخل یخچال بیرون آمد
[ترجمه گوگل] یک بوی تند و زننده از داخل یخچال وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: morally or socially objectionable; obscene, ill-tempered, or malicious.
مترادف: foul, indecent, obscene, repugnant, vile
متضاد: charming, decent, nice, polite, sweet
مشابه: beastly, bitchy, filthy, horrible, lousy, malicious, mean, objectionable, obnoxious, offensive, profane, squalid, ugly, vicious, vulgar

- My roommate has a few nasty habits that always annoy me.
...

واژه nasty در جمله های نمونه

1. nasty living conditions
شرایط زندگی وحشتناک

2. nasty medicine
داروی بدمزه

3. nasty weather
هوای بسیار بد

4. nasty words
حرف های هرزه

5. a nasty question
پرسش آزار دهنده

6. a nasty trick
حیله‌ی نابکارانه

7. a nasty wound
زخم جانفرسا

8. last winter was really nasty
زمستان گذشته واقعا بد بود.

9. socrates' wife had a nasty temper
زن سقراط خیلی بدخلق بود.

10. the food had a nasty taste
خوراک مزه‌ی تهوع آوری داشت.

11. she woke up with a nasty disposition
او با خلق بدی از خواب بیدار شد.

12. their lives were short and nasty
عمر آنها کوتاه و پر مشقت بود.

13. the cold bug has been pretty nasty lately
میکروب سرماخوردگی این روزها بیداد می‌کند.

14. she broke a bone and it looks like a nasty break
استخوانش شکست و شکستگی آن به نظر وخیم می‌آید.
...

مترادف nasty

زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
زننده (صفت)
hideous , vile , gaunt , spicy , sharp , harsh , tart , acrid , nasty , repulsive , repellent , acrimonious , striking , garish , striker , mordant , nippy , odoriferous , poignant , forbidding , squalid , biting , loathsome , lurid , repugnant , fulsome , disgusting , pungent , stinking , scabrous , glassy , indign , loathly , pit-a-pat
کثیف (صفت)
nasty , mussy , dirty , bedraggled , filthy , messy , squalid , smeary , sloppy , grubby , impure , scabious , lousy , sordid , grimy , wild and woolly , mucky , soapless , smoochy
کریه (صفت)
ugly , obscene , detestable , offensive , nasty , unsightly , noisome , haggish
نامطبوع (صفت)
disagreeable , hard , nasty , forbidding , horrid , rancid , unpleasant , disgraceful , ungraceful , unhandsome
تند و زننده (صفت)
nasty

معنی عبارات مرتبط با nasty به فارسی

پسوند: (گیاه شناسی) تنجشی، تنجش [epinasty]

معنی کلمه nasty به انگلیسی

nasty
• smelly; evil; severe; disgusting; dangerous; unpleasant; obscene
• something that is nasty is very unpleasant.
• you can also describe things as nasty when you think that they are unattractive or in bad taste.
• a nasty problem or question is a difficult one.
• you describe a disease or injury as nasty when it is serious or looks very unpleasant.
• you describe someone's behaviour as nasty when they behave in an unkind and unpleasant way.
• a nasty is a dangerous or destructive element or example of something.
nasty business
• unpleasant matter, terrible situation
nasty habit
• unpleasant habit, disagreeable way of behaving
nasty remark
• mean remark
nasty scent
• bad smell, foul odor
nasty smell
• unpleasant smell
nasty thing to do
• evil deed, mean action
nasty trick
• mean prank
video nasty
• a video nasty is a film which has been released on video and which is extremely violent or horrific.

nasty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
1- زننده،تند و زننده(زشت،کثیف)
nasty person,nasty smell,nasty taste,nasty appearance,nasty feeling
dont be so nasty to your mum
2- severe or very painful برای بیماری و مصدومیت
3- dangerous برای مواد
nasty chemicals
کبری ذوله
(در مورد زخم)چندشناک، ناجور
کامران
بد و وحشتناک
Parvajooon
حال بهم،زن
یه دوست🖐
بد . کثیف. به دور از ادب
Ayda
Unpleasant, disgusting
Asi
very bad or unpleasant
Farhood
(بسیار) بد،
ناخوشایند،
پر تنش

The situation could turn nasty at any moment

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nasty

کلمه : nasty
املای فارسی : نستی
اشتباه تایپی : دشسفغ
عکس nasty : در گوگل

آیا معنی nasty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )