برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

nasty habit

معنی کلمه nasty habit به انگلیسی

nasty habit
• unpleasant habit, disagreeable way of behaving

nasty habit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nira
عادات ناپسند

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی nasty habit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )