برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

nasrallah

معنی کلمه nasrallah به انگلیسی

nasrallah
• hassan nasrallah (born 1960), leader and secretary general of the lebanese islamist group hezbollah
hassan nasrallah
• sheikh hassan nasrallah (born 1960), leader and secretary general of the lebanese islamist group hezbollah
sheikh hassan nasrallah
• sheikh sayyed hassan nasrallah, hassan nasrallah (born 1960), leader and secretary general of the lebanese islamist group hezbollah
sheikh sayyed hassan nasrallah
• hassan nasrallah (born 1960), leader and secretary general of the lebanese islamist group hezbollah

nasrallah را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی nasrallah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )