برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

nasofrontal


وابسته به بینی و پیشانی،بینی - پیشانی، وابسته به بینى و پیشانى

nasofrontal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nasofrontal

کلمه : nasofrontal
املای فارسی : ناسفرونتال
اشتباه تایپی : دشسخبقخدفشم
عکس nasofrontal : در گوگل

آیا معنی nasofrontal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )