برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توضیحات دیگر

معنی nasicorn

کلمه : nasicorn
املای فارسی : نسیکرن
اشتباه تایپی : دشسهزخقد
عکس nasicorn : در گوگل

آیا معنی nasicorn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )