برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

narrow mindedly


از روی نظر تنگی، کوته نظرانه، با فکر محدود، متعصبانه

narrow mindedly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narrow mindedly

کلمه : narrow mindedly
املای فارسی : نررو مینددلی
اشتباه تایپی : دشققخص ئهدیثیمغ
عکس narrow mindedly : در گوگل

آیا معنی narrow mindedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )