برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

narrow minded

/ˈneroʊˈmaɪndəd/ /ˈnærəʊˈmaɪndɪd/

کوته فکر، خرد اندیش، متعصب، کوته فکرانه، خرداندیشانه، کوتاه نظر، بدون سعه نظر، دهاتی

بررسی کلمه narrow minded

صفت ( adjective )
مشتقات: narrow-mindedly (adv.), narrow-mindedness (n.)
• : تعریف: having or showing intolerance, inflexibility, or lack of interest in or respect for new information or the views of others; prejudiced.
مترادف: insular, intolerant, petty, prejudiced
متضاد: broad-minded, liberal, open-minded, tolerant
مشابه: biased, dogmatic, illiberal, inflexible, jaundiced, narrow, parochial, provincial, rigid, small, xenophobic

معنی کلمه narrow minded به انگلیسی

narrow minded
• having a limited perspective, prejudiced
• if someone is narrow-minded, they are unwilling to consider new ideas or opinions.
narrow minded attitude
• state of not being open to new ideas
narrow minded behavior
• behavior that shows a tendency to be closed to new ideas

narrow minded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fati
کوته فکر
a.r
having a closed mind
biased
lacking tolerance, breadth of view, or sympathy
petty
عاطفه
کوته فکر
222
متعصب بدون تفکر
Hadi
نفهم
Aylin
فردی ک با ذهن بسته به مسایل نگاه میکنه.
Younes
کوته بین
سمیه
Dogmatic
دُگم
English User
ذهن بسته
Armin
کم فکر بی فکر❣

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narrow minded

کلمه : narrow minded
املای فارسی : نررو مایندد
اشتباه تایپی : دشققخص ئهدیثی
عکس narrow minded : در گوگل

آیا معنی narrow minded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )