برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

narcolepsy

/ˈnɑːrkəˌlepsi/ /ˈnɑːkəˌlepsi/

معنی: حمله خواب
معانی دیگر: میل شدید و ناگهانی به خواب، حمله ی خواب، طب حالت خواب الودگی و میل شدیدبه خواب

بررسی کلمه narcolepsy

اسم ( noun )
مشتقات: narcoleptic (adj.), narcoleptic (n.)
• : تعریف: an abnormal condition in which one is seized by sudden brief uncontrollable attacks of deep sleep.

واژه narcolepsy در جمله های نمونه

1. Narcolepsy is not a psychiatric or physiological problem, but rather it is believed to be a genetic one.
[ترجمه ترگمان]Narcolepsy یک مشکل روانی یا روانی نیست، بلکه معتقد است که آن یک مشکل ژنتیکی است
[ترجمه گوگل]نارکولپسی یک مشکل روانپزشکی یا فیزیولوژیکی نیست، بلکه بر این باور است که یک ژنتیک باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But with proper attention and treatment, people with narcolepsy enjoy a relatively normal life.
[ترجمه ترگمان]اما با توجه و رفتار مناسب، افراد مبتلا به حمله خواب از زندگی نسبتا عادی لذت می‌برند
[ترجمه گوگل]اما با توجه و درمان مناسب، افراد مبتلا به نارکولپسی از یک زندگی نسبتا طبیعی لذت می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When untreated, narcolepsy can be a dangerous condition.
[ترجمه ترگمان]در صورت عدم رسیدگی به درمان، حمله خواب می‌تواند یک وضعیت خطرناک باشد
[ترجمه گوگل]وقتی نارسایی می شود، نارکولپسی می تواند یک وضعیت خطرناک باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mutations in the orexin receptors are associated with narcolepsy, a chronic sleep disorder.
...

مترادف narcolepsy

حمله خواب (اسم)
narcolepsy

معنی narcolepsy در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] نارکولپسی. نارکولپسی سندرمی است مرکب از خواب آلودگی شدید ضمن روز و تظاهرات نابهنجار خوابREM. اختلال اخیر مشتمل است بر وجود دوره ها REM آغاز خواب، که ممکن است از نظر ذهنی توهمات هیپناکوژیک تجربه شود، و فرآیند های مهاری تجزیه ای خواب REM کاتاپلسکی و فلج خواب. ظاهر شدن خواب REM ضمن 10 دقیقه پس از شروع خواب قرینه ای برای نارکولپسی شمرده می شود.

معنی کلمه narcolepsy به انگلیسی

narcolepsy
• disease characterized by uncontrollable sleep attacks (pathology)

narcolepsy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ehan777
یکی از اختلالات خواب است و عبارت است از میل ناگهانی و مقاومت‌ناپذیر به خواب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narcolepsy

کلمه : narcolepsy
املای فارسی : نرکلپسی
اشتباه تایپی : دشقزخمثحسغ
عکس narcolepsy : در گوگل

آیا معنی narcolepsy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )