برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

narco


پیشوند:، خواب، خواب آوری [narcolepsy]

بررسی کلمه narco

پیشوند ( prefix )
• : تعریف: stupor; sleep.

- narcosynthesis
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] نارسا سنتز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- narcolepsy
[ترجمه ترگمان] حمله خواب
[ترجمه گوگل] نارکولپسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه narco به انگلیسی

narco
• (slang) narc, police officer from the narcotics division; undercover agent from the narcotics division who works as an informant; drug dealer (term used in the usa)

narco را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی narco

کلمه : narco
املای فارسی : نرکو
اشتباه تایپی : دشقزخ
عکس narco : در گوگل

آیا معنی narco مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )