برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

namespace

معنی namespace در دیکشنری تخصصی

namespace
[کامپیوتر] فضای نام مجموعه ای از نامهای قابل دسترس برای نامگذاری مواردی مانند فایسلها ، متغیر های درون یک برنامه ، یا کامپیوترهای یک شبکه . اگر دو بخش از یک برنامه فضاهای نامی مختلفی داشته باشند . می توان برای هر دو مکان علیرغم اهداف گوناگون نام یکسانی به کر برد . نگاه کنید به jocal variable .

namespace را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی namespace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )