برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

nameplate

/ˈneɪmˌplet/ /ˈneɪmpleɪt/

معنی: پلاک اسم
معانی دیگر: پلاک نام (که روی در نصب می کنند)، نام پهنه

بررسی کلمه nameplate

اسم ( noun )
(1) تعریف: a piece of metal or wood on which a name is inscribed.

(2) تعریف: the line of type across the front page of a newspaper or periodical that contains the name of the publication; masthead.

واژه nameplate در جمله های نمونه

1. This nameplate has been over the company gate for thirty years.
[ترجمه ترگمان]این دستگاه ظرف مدت سی سال از دروازه شرکت عبور کرده‌است
[ترجمه گوگل]این اسمارتفون سی ساله بیش از دروازه شرکت بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was wearing a nameplate on his left breast.
[ترجمه ترگمان] اون یه پلاک روی سینه چپش گذاشته بود
[ترجمه گوگل]او روی پلاک چپ خود یک اسم اسلحه پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There was a brass nameplate outside the door saying Dr A. Aslan.
[ترجمه ترگمان]پشت در، یک پلاک برنجی داشت که می‌گفت: دکتر الف aslan
[ترجمه گوگل]نام مستعار برنجی در خارج از خانه وجود داشت که دکتر آ اسلان آن را نوشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You will know my office by the nameplate on the door.
[ترجمه ترگمان]تو دفتر من رو با پلاک روی در می دونی
[ترجمه گوگل]شما دفتر من را با نام پلاک در درب می دانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویس ...

مترادف nameplate

پلاک اسم (اسم)
nameplate

معنی nameplate در دیکشنری تخصصی

nameplate
[برق و الکترونیک] پلاک
[برق و الکترونیک] اطلاعات روی پلاک

معنی کلمه nameplate به انگلیسی

nameplate
• plaque bearing the name of the one associated with the place or thing to which is it attached, name tag

nameplate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nameplate

کلمه : nameplate
املای فارسی : نمپلت
اشتباه تایپی : دشئثحمشفث
عکس nameplate : در گوگل

آیا معنی nameplate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )