برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1462 100 1

name day

/ˈneɪmˈdeɪ/ /ˈneɪmdeɪ/

روز عید شخص مقدس (که نام او را روی کسی گذاشته اند)

بررسی کلمه name day

اسم ( noun )
(1) تعریف: the feast day of a saint for whom one is named.

(2) تعریف: the day of one's baptism.

واژه name day در جمله های نمونه

1. Guests invited to a Name Day celebration usually bring small gifts of sweets or flowers.
[ترجمه ترگمان]مهمان ها به جشن روز نام دعوت می‌شوند که معمولا هدایای کوچکی از شیرینی یا گل می‌آورند
[ترجمه گوگل]مهمانان دعوت شده به جشن روز تولد معمولا هدایای کوچک شیرینی یا گل را هدیه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had been drinking at the name day party of the ordnance sergeant, Ivan Petrovich.
[ترجمه ترگمان]او در جشن روز روز فرمانده توپخانه، ایوان پترویچ را می‌گساری کرده بود
[ترجمه گوگل]او در روز نام حزب اسب سوار برنابئو، ایوان پتروویچ، نوشیدنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The traditional gift for Name Day is shoes.
[ترجمه ترگمان]هدیه سنتی روز نام، کفش است
[ترجمه گوگل]هدیه سنتی برای نام روز کفش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What day is your name day?
[ترجمه ترگمان]امروز چه روزیه؟
[ترجمه گوگل]روز نامزدتان چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صح ...

معنی کلمه name day به انگلیسی

name day
• day of celebration for a saint after whom a person is named, feast day for the saint who is someone's namesake (christianity)

name day را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی name day
کلمه : name day
املای فارسی : نامه دی‌
اشتباه تایپی : دشئث یشغ
عکس name day : در گوگل

آیا معنی name day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران