برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

naff

معنی کلمه naff به انگلیسی

naff
• (british) fool around
• (british slang) outmoded, lacking taste, lacking fashionable style; worthless, useless
• type of sea fowl with tufts
• if you find something naff, you do not like it because it is boring or in bad taste; an informal word.
• if you tell someone to naff off, you are telling them to go away; an informal word.
naff off
• (british slang) go away!

naff را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی naff مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )