برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

nader

واژه nader در جمله های نمونه

1. nader conquered his enemies
نادر بر دشمنان خود غلبه کرد.

2. nader governed the country with an iron fist
نادر کشور را با مشتی آهنین اداره می‌کرد.

3. nader unified the country against the common enemy
نادر کشور را در مقابل دشمن مشترک متحد کرد.

4. a parchment with nader shah's seal
پوست نگاشتی با مهر نادرشاه

5. the acccession of nader
به سلطنت رسیدن نادر

6. the crown of nader shah
تاج نادر شاه

معنی کلمه nader به انگلیسی

nader
• ralph nader (born 1934), american lawyer and consumer advocate who represented the green party as a candidate in the presidential campaign of 2000

nader را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی nader مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )