برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

nacreous

/ˈneɪkriːəs/ /ˈneɪkrɪəs/

وابسته به یا ساخته شده از صدف مروارید، کجی، صدفی، تولید کننده ی صدف مروارید

بررسی کلمه nacreous

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or characteristic of nacre.

(2) تعریف: resembling nacre; iridescent; lustrous.

واژه nacreous در جمله های نمونه

1. The structure and toughened mechanisms of nacreous layer were introduced to design the laminated composites.
[ترجمه ترگمان]ساختار و مکانیزم‌های سخت‌تر لایه nacreous برای طراحی کامپوزیت laminated ارایه شده‌است
[ترجمه گوگل]ساختار و مکانیزم های سخت افزاری لایه های براق برای طراحی کامپوزیت های چند لایه معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The preparing condition of TiO mica nacreous pigments with Fe O 3 was studied.
[ترجمه ترگمان]شرایط تهیه مواد رنگی میکا کوارتز با Fe [ ۳ ] مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]شرایط آماده سازی رنگدانه های TiO mica براق کننده با Fe O 3 مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nacreous clouds - also known as polar stratospheric clouds - contribute to the formation of the polar ozone holes.
[ترجمه ترگمان]ابره‌ای Nacreous - که به عنوان ابره‌ای polar قطبی شناخته می‌شوند - به شکل‌گیری حفره ازن قطبی کمک می‌کنند
[ترجمه گوگل]ابرهای براق - همچنین به عنوان ابرهای استراتوسفر قطبی شناخته می شود - کمک به تشکیل سوراخ های اوزن قطبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nacreous aspiration ended up ...

معنی کلمه nacreous به انگلیسی

nacreous
• of pearl, of mother-of-pearl; shiny, iridescent

nacreous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی nacreous

کلمه : nacreous
املای فارسی : نکرئووس
اشتباه تایپی : دشزقثخعس
عکس nacreous : در گوگل

آیا معنی nacreous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )