برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

nabob

/ˈnæbab/ /ˈneɪbɒb/

معنی: نایب السلطنه، پولدار، نواب
معانی دیگر: (از عربی: نواب)، (هندوستان دوران مغولان) استاندار

بررسی کلمه nabob

اسم ( noun )
(1) تعریف: a provincial governor in the Indian Mogul empire.

(2) تعریف: a wealthy, influential, or prominent person, esp. one who made his fortune in India or another Eastern colony.

- No one was particularly sorry that these nabobs of Wall Street suffered enormous losses.
[ترجمه ترگمان] هیچ‌کس به خصوص متاسف نبود که این nabobs از وال استریت متحمل خسارات عظیمی شده‌اند
[ترجمه گوگل] هیچ کس به خصوص متاسفم که این ناپایدارهای وال استریت متحمل خسارات فراوان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف nabob

نایب السلطنه (اسم)
exarch , regent , crown prince , viceroy , nabob , vice-regent
پولدار (اسم)
nabob , plutocrat
نواب (اسم)
nabob

معنی کلمه nabob به انگلیسی

nabob
• regional director, viceroy (in india); person (especially a european) who has had great success and become rich in india or in another eastern country; very important person; extremely rich person

nabob را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nabob

کلمه : nabob
املای فارسی : نبب
اشتباه تایپی : دشذخذ
عکس nabob : در گوگل

آیا معنی nabob مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )