برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

n achievement


روانشناسى : نیاز پیشرفت

n achievement را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی n achievement

کلمه : n achievement
املای فارسی : ن اچیومنت
اشتباه تایپی : د شزاهثرثئثدف
عکس n achievement : در گوگل

آیا معنی n achievement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )