برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

n• j• conte

معنی کلمه n• j• conte به انگلیسی

n• j• conte
• nicolas-jacques conte (1755-1805), french chemist, inventor of the modern pencil and the conte crayon

n• j• conte را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی n• j• conte مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )