برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

Not long ago

واژه Not long ago در جمله های نمونه

1. He committed suicide not long ago.
[ترجمه ترگمان]اون خودکشی کرده نه خیلی وقت پیش
[ترجمه گوگل]او مدتها قبل خودکشی کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our office was soundproofed not long ago.
[ترجمه ترگمان]دفتر ما از مدت‌ها پیش ضد صدا بود
[ترجمه گوگل]دفتر ما مدت ها قبل از صدا خفه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was on TV not long ago.
[ترجمه ترگمان] خیلی وقت پیش تو تلویزیون بود
[ترجمه گوگل]این مدت نه چندان دور تلویزیون بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's not long ago that they arrived in Britain.
[ترجمه ترگمان]خیلی وقت پیش بود که آن‌ها وارد بریتانیا شدند
[ترجمه گوگل]مدتها پیش آنها به انگلیس آمدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They arrived in Britain not long ago/recently. ...

معنی کلمه Not long ago به انگلیسی

not long ago
• not a long time ago, recently, in the near past

Not long ago را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهره
زمانی نه چندان دور
🐾 مهدی صباغ
Phrase of long :
اخیرا
به تازگی
زمانی نه چندان دور
Recently
سهیلا مهرزاد ثمرین
خیلی وقت نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Not long ago مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )