برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

Northern

/ˈnɔːrðərn/ /ˈnɔːðən/

معنی: باد شمالی، شمالی
معانی دیگر: از شمال، رو به شمال، به سوی شمال، در شمال، (n بزرگ) وابسته به شمال کشور، ساکن شمال

بررسی کلمه Northern

صفت ( adjective )
• : تعریف: situated in, directed towards, coming from, or relating to the north.

واژه Northern در جمله های نمونه

1. northern climate
آب و هوای شمالی

2. northern hemisphere
نیم‌کره‌ی شمالی

3. a northern wind
باد شمالی

4. the northern part of canada becomes frigid in winter
بخش شمالی کانادا در زمستان بسیار سرد می‌شود.

5. the northern plains
دشت‌های شمالی

6. at the exact northern limit of this desert
درست در مرز شمالی این صحرا

7. byron peregrinated through northern italy
بایرون در شمال ایتالیا به گشت و گردش پرداخت.

8. the rehabilitation of northern forests
بازسازی جنگل‌های شمال

9. the rape of the northern forests
تخریب جنگل‌های شمال

10. the u. s. neighbors the northern border of mexico
امریکا مجاور مرزهای شمالی مکزیک است.

11. the white hills of northern canada
تپه‌های پوشیده از برف شمال کانادا

12. the roman legions were a dike against the northern barbarians
قشون‌های روم سدی بودند در مقابل بربرهای شمالی.

13. There are reports of widespread flooding in northern F ...

مترادف Northern

باد شمالی (اسم)
northern
شمالی (صفت)
arctic , boreal , northern , north , northerly , nordic

معنی عبارات مرتبط با Northern به فارسی

(نجوم)، پنج ستاره ی درخشان استارگان ماکیان
رجوع شود به: corona borealis
نیمکره ی شمالی (نیمه ای از کره ی زمین که در شمال استوا قرار دارد)
ایرلند شمالی (پایتخت: 14147 - belfast کیلومتر مربع)
(رجوع شود به: aurora borealis) سپیده ی شمالی (با n و l بزرگ هم می نویسند)، شفق شمالی، نور فجر شمالی قطب
(استرالیا) سرزمین شمالی (بخشی از شمال استرالیا - پایتخت: 519770 - darwin کیلومتر مربع)

معنی کلمه Northern به انگلیسی

northern
• relating to the north; situated in the north; coming from or proceeding toward the north
• northern means in or from the north of a region or country.
northern border settlement
• small residential area located on a northern border
northern command
• israeli military command responsible for military land operations in the north of the israel
northern countries
• scandinavia, countries located in the north of the earth
northern hemisphere
• hemisphere north of the equator
northern ireland
• part of the united kingdom, region belonging to great britain
• northern ireland, also known as ulster, is part of the united kingdom. it was established in 1921 when ireland was divided, and consists of the six counties of antrim, armagh, down, fermanagh, londonderry, and tyrone. it is 14,153 square kilometres. northern ireland had a population of 1.6 million in 1991, of which approximately two-thirds were protestant and one-third were roman catholic. historically, most protestants were unionists, favouring the continuation of links with the united kingdom, while most catholics favoured a re-united ireland. since the 1960s conflict between catholics and protestants has been a source of civil disorder. the capital of northern ireland is belfast.
northern israeli border
• the good fence, border between israel and lebanon; upper galilee area
northern lights
• colorful display of natural lights that can sometimes be seen at nighttime in northern regions, aurora borealis
northern mariana islands
• group of volcanic and coral islands in the west ...

Northern را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

AYDA
قسمت شمالی
messi
بادهای شمالی ، آب و هوای شمالی
Aolino Aosado
شمالی ترین_شمالی ترین قسمت
برای مثال: It's the northern city on the continent of America
یعنی این شمالی ترین شهر آمریکاست
گلی افجه
مربوط به شمال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی northern

کلمه : northern
املای فارسی : نرثرن
اشتباه تایپی : دخقفاثقد
عکس northern : در گوگل

آیا معنی Northern مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )