برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

Non settleable solids

معنی Non settleable solids در دیکشنری تخصصی

Non settleable solids
[زمین شناسی] مواد معلق ته نشین ناپذیر
[آب و خاک] مواد ته نشین ناشدنی

Non settleable solids را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Non settleable solids مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )