برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

No doubt


1- بی شک، بی گمان 2- به احتمال زیاد، بی شک، بدون تردید

بررسی کلمه No doubt

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: certainly.
مشابه: easily

(2) تعریف: probably.
مشابه: likely

واژه No doubt در جمله های نمونه

1. There is no doubt that grades have improved and interest in education has revived.
[ترجمه ترگمان]هیچ شکی نیست که نمرات ارتقا یافته و علاقه به تحصیل احیا شده‌است
[ترجمه گوگل]شکی نیست که نمرات بهبود یافته و علاقه به آموزش و پرورش احیا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We will, no doubt, discuss these issues again at the next meeting.
[ترجمه ترگمان]بدون شک ما دوباره در جلسه بعدی درباره این مسائل بحث خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]ما بدون شک این مسائل را در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No doubt you would like a drink.
[ترجمه ترگمان]شکی نیست که نوشیدنی میل دارید
[ترجمه گوگل]بدون شک شما یک نوشیدنی را دوست دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is no doubt at all that we did the right thing.
[ترجمه ترگمان]هیچ شکی نیست که ما کار درست رو انجام دادیم
[ترجمه گوگل]هیچ شکی نیست که ما درست انجام دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه No doubt به انگلیسی

no doubt
• without a doubt, lacking all dubiousness, for certain
had no doubt
• possessed no uncertainties, was decided about
has no doubt
• is certain, is sure
there is no doubt
• there is no uncertainty, i am certain that
there's no doubt
• there's no uncertainty, i am certain that
with no doubt
• for sure, certainly

No doubt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
احتمالا
فرزاد
بدون شک
ashkezari
شکی نیست
🐾 مهدی صباغ
Phrase :
این عبارت برای نشان دادن موافقت کامل خود با حرف طرف مقابل مان، به کار می رود. بنابراین آن را می توان به این گونه معادل سازی و ترجمه کرد:

کاملا باهات موافقم
کاملا حرفت قبول دارم
صد درصد موافقم باهات
بدون شک حرفت درسته
آره کاملا موافقم باهات
و .............
Sunflower
Certainly
clearly
obviously
مطمئناً، قطعاً، یقیناً، مسلماً،‌ بی شک
به طور قطع
(پرواضح است/بدیهی است)

No doubt you think I can wake him up with a kiss ?
Star Trek TOS

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی no doubt

کلمه : no doubt
املای فارسی : نو دوبت
اشتباه تایپی : دخ یخعذف
عکس no doubt : در گوگل

آیا معنی No doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )