برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

Never

/ˈnevər/ /ˈnevə/

معنی: هیچ، ابدا، حاشا، هرگز، هیچگاه، هیچ وقت
معانی دیگر: پرگست

بررسی کلمه Never

قید ( adverb )
(1) تعریف: not on any occasion; not at any time.
متضاد: always, sometime

- He never needs my help.
[ترجمه ali360] او هیچگاه به کمک من نیاز ندارد
|
[ترجمه غزل] او هرگز به کمک کردن من احتیاجی ندارد
|
[ترجمه ترگمان] اون هیچ وقت به کمک من نیاز نداره
[ترجمه گوگل] او هرگز به کمک من نیاز ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I will never leave you.
[ترجمه ترگمان] من هرگز تو را ترک نخواهم کرد
[ترجمه گوگل] هرگز ترکت نخواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not in any way; not at all.
متضاد: absolutely ...

واژه Never در جمله های نمونه

1. never contradict your father!
هرگز با پدرت مخالفت نکن‌!

2. never doubt but what your mother loves you!
هرگز در این که مادرت تو را دوست دارد شک نکن‌!

3. never ignore the cry of help from the poor!
هرگز درخواست کمک بینوایان را نادیده نگیر!

4. never lose hope!
هرگز امید را از دست نده (نومید نشو)!

5. never mind
مهم نیست،اهمیت ندارد.

6. never pan the camera except to follow motion
هرگز دوربین را نچرخان مگر برای فیلم برداری از چیزی متحرک.

7. never poke a pencil into your ear!
هرگز مداد را در گوش خود فرو نکن‌!

8. never send to know for whom the bell tolls . . .
(جان دان) هرگز نخواه که دریابی برای که ناقوس به صدا در می‌آید . . .

9. never sign (under) a blank sheet of paper
هرگز زیر ورقه‌ی سفید امضا نکن.

10. never touch a poisonous snake!
هرگز به مار سمی دست نزن‌!

11. never understimate your enemies
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

12. never dreamed
هرگز فکر نمی‌کرد (کردم و غیره)

13. never ev ...

مترادف Never

هیچ (قید)
ever , anything , aught , never , nowise , anywise
ابدا (قید)
nowhere near , nohow , aught , never , nowise , anywise , no , not at all , eternally , whatever
حاشا (قید)
never
هرگز (قید)
ever , never
هیچگاه (قید)
never
هیچ وقت (قید)
never

معنی عبارات مرتبط با Never به فارسی

با اینحال، با این وجود، علیرغم، هنوز، باز
هیچکس
هیچکس
پیوسته، لاینقطع
هرگز فکر نمی کرد (کردم و غیره)
نمیر، لایموت، لایزال
بی پایان
(عامیانه) ابدا ابدا، اصلا هرگز، اصلا و ابدا، هرگز هرگز
حتمی، پایدار
هیچنترس یا نترسید، ابدا نترس
دهان (یا دندان های) اسب پیشکشی را بررسی نکن، از هدیه خرده گیری نکن
اهمیتی ندارد، چیزی نیست، حرفش را نزن، اهمیت ندهید، در بندش نباشید
کار را با تفریح قاطی نکن، موقع کار کردن کار بکن
هرگز دیگر
(انگلیس - خودمانی)، پرداخت قسط ...

معنی کلمه Never به انگلیسی

never
• not at all; not at any time; not ever; not in any way
• never means at no time in the past or future.
• never means not in any circumstances at all.
• never ever is an emphatic expression for `never'; an informal use.
• you use never with the simple past tense to mean `did not'; an informal use.
never a dull moment
• never boring, always something happening, never quiet
never again
• never more, not ever again, at no other time
never dreamed
• never imagined, never thought it was possible
never ending
• without an end
• if something is never-ending, it lasts a very long time, and seems as if it will never end.
never ending story
• story without an end
never fear
• don't be afraid, don't feel frightened
never had a chance
• no possibility, never any hope
never look back
• don't regret anything; don't think about the past; don't look behind you
never mind
• it doesn't matter, it's not important, it's all right, it's nothing, do not worry
never more
• never again, will never happen again
never never
• (british) installment plan, hire purchase
• if you buy something on the never-never, you buy it by hire purchase or on credit; an old-fashioned, informal word, used showing disapproval.
never never land
• never-never land is an imaginary land where everything is nice and pleasant; an informal expression.
never say d ...

Never را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شایان بدرقه
هیچوقت،هرگز
AZin R
هیچ وقت
زهرا
هرگز
خورشيدوند
I'll Never Make You Feel Alone
هرگز اجازه نميدم اِحساسِ تنهاي بكني
yasra
خورشيدوند جان قسمت دوم معنيت{احساس تنهايي بکني} اشتباهه هيچ ربطي به اين کلمه نداره
اين جمله اي که تو نوشتي که خواستي کلمه never رو معني کني معنيش با اين کلمه فرق ميکنه♥♥
از طرفψα��α
ننه پدري
So i was
Never loved you
You watched you were lost
تا من بودم
هيچ وقت به تو محبت نكرد
تو تماشا ميكردي گم ميشدي
ملیکاخانم
پشت سر
shiva_sisi‌
هــرگــز،هیچوقــتـــ
يار دلواري
هیچ وقت
Taha
هرگز
سیامک
به هیچ عنوان
مهسا
اصلا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی never
کلمه : Never
املای فارسی : نور
اشتباه تایپی : دثرثق
عکس Never : در گوگل

آیا معنی Never مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )