برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1593 100 1
شبکه مترجمین ایران

Natural seepage | seepage | seepage

معنی Natural seepage | seepage | seepage در دیکشنری تخصصی

Natural seepage | seepage | seepage
[زمین شناسی] تراوش طبیعی سطحی تراوش مواد هیدروکربنی بر روی سطح زمین را که به صورت طبیعی انجام می پذیرد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Natural seepage | seepage | seepage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )