برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

National COVID 19 Control Headquarters

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی National COVID 19 Control Headquarters مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )