morus

پیشنهاد کاربران

Morus ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: توت
تعریف: سرده ای از توتیانِ درختی خزان دار با ده تا شانزده گونه و میوه های مجتمع که در نواحی معتدله گرم و نیمه گرمسیری آسیا و افریقا و اروپا و امریکا پراکنده هستند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما