modulation noise

تخصصی

[سینما] نوفه مدولاسیون
[برق و الکترونیک] نویز مدوله سازی نویزی که سیگنال مدوله کننده ایجاد می کند . سطح نویز را تابعی از شدت سیگنال می کند .

معنی یا پیشنهاد شما