misjudgment

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• erroneous judgement, inaccurate or improper assessment

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیerroneous judgement, inaccurate or improper assessment
معنی misjudgment، مفهوم misjudgment، تعریف misjudgment، معرفی misjudgment، misjudgment چیست، misjudgment یعنی چی، misjudgment یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: miskick
اشتباه تایپی: ئهستعیلئثدف
آوا: /میسجودگمنت/
عکس misjudgment : در گوگل

پیشنهاد کاربران

قضاوت نادرست
قضاوت غلط
نا داوری

تصمیم گیری غلط
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما