mindedness

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• tendency towards a certain disposition (e.g. broad-mindedness); knowledgeableness

پیشنهاد کاربران

ذهنیت
تفکر
mindedness : تمایل به سمت یک حالت معین - گرایش ذهنی ، درک ، قوه ادراک ، قدرت تشخیص ، فهم ، درایت عقل
absent mindedness : حواس پرتی در افکار ، اختلال حواس
broad mindedness : گشاده عقل ، تمایل به بردباری و تاب آوری در برابر رفتار یا دیدگاه های وحشتناک یا مخالف
large mindedness : بردبار بودن ، آزاده بودن ، باز بودن به روی عقاید و نظرات مختلف
narrow mindedness ذهن محدود ، حالتی از داشتن یک چشم انداز محدود ، تنگ نظری ، ناشکیبی ، تعصب

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما