milkweed

/ˈmɪlˌkwid//ˈmɪlkwiːd/

معنی: استبرق، انواع جلبکهای لیفی نرم، پادزهر رسمی
معانی دیگر: (گیاه شناسی)، شیرگیاه (جنس asclepias که چند سال زی است و شیره ی آن سفید و شیر مانند است)، شیرگیاه، گیاه پادزهر

جمله های نمونه

1. And, it seemed, the milkweed invited only the monarch to dine on it.
[ترجمه گوگل]و به نظر می رسید که علف شیر فقط از پادشاه دعوت می کند تا با آن غذا بخورد
[ترجمه ترگمان]و به نظر می رسید که the فقط امپراطور را دعوت کرده است که بر آن غذا بخورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Since most other animals avoid milkweed, the monarch caterpillars usually have the leaves all to themselves.
[ترجمه گوگل]از آنجایی که بسیاری از حیوانات دیگر از شیرخوار اجتناب می کنند، کاترپیلارهای سلطنتی معمولاً برگها را برای خود دارند
[ترجمه ترگمان]از آنجا که بسیاری از حیوانات از milkweed اجتناب می کنند، کرم های خاکی معمولا برگ ها را به خود می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They obtain their unpleasant flavour from the milkweed plant.
[ترجمه گوگل]آنها طعم نامطبوع خود را از گیاه علف شیر بدست می آورند
[ترجمه ترگمان] اونا طعم unpleasant رو از گیاه \"milkweed\" بدست میارن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The females lay their eggs on milkweed and the caterpillars feed on these plants until they pupate, prior to emerging as butterflies.
[ترجمه گوگل]ماده ها تخم های خود را روی علف شیر می گذارند و کرم ها از این گیاهان تغذیه می کنند تا زمانی که شفیره شوند، قبل از اینکه به صورت پروانه ظاهر شوند
[ترجمه ترگمان]ماده ها تخم های خود را روی milkweed می گذارند و کرم ها از روی این گیاهان تغذیه می کنند تا زمانی که به عنوان پروانه در نظر گرفته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As protection against herbivores such as caterpillars, the milkweed produces chemical deterrents on its leaves.
[ترجمه گوگل]علف شیر به عنوان محافظت در برابر گیاهخوارانی مانند کاترپیلار، مواد بازدارنده شیمیایی روی برگ های خود تولید می کند
[ترجمه ترگمان]به عنوان محافظت در برابر گیاه خواران مثل کرم، the یک رشته شیمی را بر روی برگ ها تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The milkweed and monarch, shoulder to shoulder, lock into a single system, an evolution toward and with each other.
[ترجمه گوگل]علف شیر و پادشاه، شانه به شانه، در یک سیستم واحد قفل شده اند، تکاملی نسبت به یکدیگر و با یکدیگر
[ترجمه ترگمان]The و شاه، شانه به شانه، در یک سیستم واحد، یک تکامل به سمت و با یکدیگر قفل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The butterfly and the milkweed, although competitors in a way, can not live apart.
[ترجمه گوگل]پروانه و علف شیر، اگرچه به نوعی رقیب یکدیگر هستند، اما نمی توانند جدا از هم زندگی کنند
[ترجمه ترگمان]پروانه و the هر چند که رقبا به طریقی موفق می شوند، نمی توانند از یکدیگر جدا شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Thank you for listening to my Milkweed.
[ترجمه گوگل]ممنون که به Milkweed من گوش دادید
[ترجمه ترگمان] ممنون که به milkweed گوش دادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Oval milkweed somehow returned to the restored barren although it grows nowhere else in the state.
[ترجمه گوگل]علف شیر بیضی شکل به گونه‌ای به بارور بازسازی شده بازگشت، اگرچه در هیچ جای دیگر ایالت رشد نمی‌کند
[ترجمه ترگمان]بیضی در حالی که در هیچ جای دیگری در ایالت رشد نمی کند، به طریقی به تعمیر بازگشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Butterflies of the milkweed family sit on a tree branch in Bangalore.
[ترجمه گوگل]پروانه‌های خانواده‌ی علف‌های شیری روی شاخه درختی در بنگلور نشسته‌اند
[ترجمه ترگمان]پروانه ها از خانواده milkweed روی یک شاخه درختی در بانگلور می نشستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Milkweed is a tough old plant, sending gray-green javelins up in thick stands that can tower head-high by fall.
[ترجمه گوگل]شير گياه گياه قديمي سختي است كه نيزه‌هاي سبز مايل به خاكستري را در توده‌هاي ضخيم مي‌فرستد كه تا پاييز مي‌توانند تا سر حد بالا بروند
[ترجمه ترگمان]milkweed یک گیاه پیر سخت است، نیزه خاکستری - سبز را به سمت راست پرتاب می کند که می تواند با سقوط اوج بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Cattails, dried milkweed pods, and other weeds may be gathered and painted for decorations.
[ترجمه گوگل]گربه ها، غلاف های خشک شده علف های هرز و سایر علف های هرز را می توان برای تزئین جمع آوری و رنگ کرد
[ترجمه ترگمان]Cattails، غلاف milkweed خشک، و سایر علف های هرز ممکن است گرد هم آیند و برای تزیین نقاشی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. In defending itself so thoroughly against the monarch, the milkweed became inseparable from the butterfly.
[ترجمه گوگل]با دفاع کامل از خود در برابر پادشاه، علف شیر از پروانه جدا نشدنی شد
[ترجمه ترگمان]در دفاع از خود در برابر پادشاه، milkweed از پروانه جدا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

استبرق (اسم)
milkweed

انواع جلبکهای لیفی نرم (اسم)
milkweed, silkweed

پادزهر رسمی (اسم)
milkweed

تخصصی

[نساجی] نوعی لیف دانه ای گیاهی

انگلیسی به انگلیسی

• plant with milky juice and flowers (botany)

پیشنهاد کاربران

a plant whose sap ( = the liquid that carries food to all parts of a plant ) is like milk
گیاهی که شیره آن ( = مایعی که غذا را به تمام قسمت های گیاه می رساند ) مانند شیر است
علف شیر ( نام علمی: Asclepias ) ، استبرق ( Milkweed ) ، نام یک سرده از گیاهان دولپه ای می باشد که تا کنون بیش از ۱۴۰ گونه از آن شناخته شده است. این گیاه از راسته گل سپاسی سانان و از خانواده استبرق سانان است. شیره استبرق حاوی آلکالوئیدها، لاتکس یا کائوچو و چندین ترکیب پیچیده از جمله کاردنولید ( cardenolide ) می باشد که برخی از گونه های آن سمی شناخته شده اند. کارل لینه گیاه شناس و پزشک سوئدی و پایه گذار نظام امروزی طبقه بندی گیاهان و جانوران به دلیل استفاده های گوناگون دارویی استبرق این گیاه را اسقلبیوس ( خدای شفای یونان ) می نامید.
...
[مشاهده متن کامل]

There were tall milkweeds along the path.
Milkweed frequently grows around the edges of fields.

milkweedmilkweed
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/milkweed• https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepias
A liquid that comes out of some plants
علف شیر ، استبرق

بپرس