mesencephalic

انگلیسی به انگلیسی

• (anatomy) pertaining to the mesencephalon (midbrain)

پیشنهاد کاربران

بپرس