measurement and test equipment

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] تجهیزات تست و اندازه گیری - شامل تمامی ابزارآلات اندازه گیری، استانداردهای اندازه گیری، مواد مرجع و اپراتورهای مشخص که برای انجام یک اندازه گیری ضروری هستند.

معنی یا پیشنهاد شما