means end reasoning

پیشنهاد کاربران

استدلال های هدف مبنا - به معنی رسیدن به هدف به قیمتی
نوعی استدلالیکه هدف وسیله را توجیه کند
نوعی استدلالیکه وسیله هدف را توجیه کند

بپرس