mch

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Michael Carlisle Hall
موضوع: شخصیت ها
مایکل کارلایل هال نامزد جایزه گلدن گلوب و جایزه امی هنرپیشه ای آمریکایی است. وی بیشتر به خاطر نقش های خود به عنوان دوید فیشر در سریال شش فوت زیر خاک و در نقش دکستر مورگان در مجموعه دکستر شناخته شده است.

تخصصی

[بهداشت] بهداشت مادر و کودک - mother and child health

پیشنهاد کاربران

MCH در آزمایشات خون میانگین هموگلوبین در سلول است که واحد آن پیکوگرم است ومقدار نرمال27الی33 است که بازهم اگرکمتراز این عدد باشدنشان دهنده ی کاهش هموگلوبین است که کم خونی میباشد.
میزان غلظت هموگلوبین خون را نشان می دهد
Mean Corpuscular Hemoglobin
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما