mastic asphalt

تخصصی

[عمران و معماری] ماستیک قیری - ماستیک قیر - آسفالت ماستیکی

پیشنهاد کاربران

mastic asphalt ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: قیر خمیری
تعریف: قیری که با اضافه کردن مواد شیمیایی به صورت خمیر درآید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما