master budget

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] بودجه جامع
[ریاضیات] بودجه ی جامع، بودجه ی اصلی

معنی یا پیشنهاد شما