massage therapy

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• massotherapy, somatotherapy, natural healing method based on rubbing and kneading pressure points on the body

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیmassotherapy, somatotherapy, natural healing method based on rubbing and kneading pressure points on ...
معنی massage therapy، مفهوم massage therapy، تعریف massage therapy، معرفی massage therapy، massage therapy چیست، massage therapy یعنی چی، massage therapy یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: massager
اشتباه تایپی: ئشسسشلث فاثقشحغ
آوا: /ماساژ تراپی/
عکس massage therapy : در گوگل

پیشنهاد کاربران

ماساژ درمانی
massage therapy ( پزشکی )
واژه مصوب: ورزمان درمانی
تعریف: نوعی روش درمان که در آن برای التیام بافت های نرم بدن و حفظ سلامتی از دست ورزی ( manipulation ) استفاده می شود|||متـ . ماساژدرمانی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما