marine regression or regression or regression

تخصصی

[زمین شناسی] پسروی دریا

معنی یا پیشنهاد شما