marinating

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] در آب خوابانیدن : افزودن نمک و ترکیبات اسیدی مانند سرکه به ماهی جهت نگهداری بیشتر و طعم بهتر

معنی یا پیشنهاد شما