marginal land

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] زمین کم بازده
[آب و خاک] زمین های حاشیه ای

پیشنهاد کاربران

به نقل از هزاره:
زمین نیمه بایر
زمین نیمه کشاورزی
زمین کم محصول

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما