marginal crevasse

تخصصی

[زمین شناسی] یخکاف حاشیه ای شکاف یخی موجود در نزدیکی حواشی یک توده یخی که معمولاً به صورت مورب و با شیب حدود 45 درجه (در نمای از بالا) از دو طرف به سمت مرکز توده کشیده شده است. مقایسه شود با: splaying crevasse, transverse crevasse مترادف: lateral crevasse

معنی یا پیشنهاد شما