many happy returns


(در کارت های تبریک زاد روز و غیره) انشاالله از این روزها زیاد باشد، صد سال به این سال ها
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• congratulations!, all the best!

پیشنهاد کاربران

صد سال به این سالها
تا باشه از این خوشی ها
با آرزوی خوش بختی! : )
یه آرزوئه که توی روز تولدِ کسی گفته می شه : )
معادل با :
ایشالا صد سال زنده باشی
برات عمر طولانی آرزو میکنم
used to wish someone happiness on their birthday
آرزوی خوشحالی کردن برای کسی در روز تولدش
منابع• https://www.ldoceonline.com/dictionary/many-happy-returns
صد سال زنده باشی.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما